A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

 

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TH TÂY ĐẰNG B

 

Số:          /KH-THTĐB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tây Đằng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theoThông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn số 494/PGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2021  của Phòng GDĐT Ba Vì về việc  duyệt kế hoạch phát triển GD  đến năm học 2022- 2023 và kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ kết quả điều tra  số trẻ  độ tuổi theo phân tuyến tuyển sinh ;

Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường;

TrườngTiểu học Tây Đằng B xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 của nhà trường như sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

    2. Huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) ra lớp.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

          6. Nhà  trường không vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trong CBGVNV, PH về mục đích, ý nghĩa  và yêu cầu và các nội dung của công tác tuyển sinh trong các cuộc họp, trên bản tin , Wesite nhà trường.

-Phối hợp với thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các thôn xóm  về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Đảm bảo phổ cập giáo dục Tiêu học.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

     2.1 Địa bàn tuyển sinh: theo phân tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định cho nhà trường: là những trẻ đã qua lớp mầm non 5 tuổi thuộc các trường mầm non 1- 6 và trường mầm non Tây Đằng, học sinh hộ khẩu nơi khác nhưng có đăng kí tạm trú tại thị trấn Tây Đằng gồm  6 thôn : Thôn Hưng Đạo; Thôn Đài Hoa; Thôn Cửa Đình; Thôn Chợ Chàng;  Thôn Phú Mỹ; Thôn Vân Hồng.

 Học sinh các xã lân cận nếu có nhu cầu học tập tại trường và nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất.

        2.2 . Độ tuổi:

        Tuổi của trẻ vào học lp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lóp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.  Nhà trường  không  nhận trẻ thiếu tuổi vào lóp 1.

     - Những trường hp đặc biệt:

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

   - Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

     3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 4 

- Số học sinh: 137

     4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

 * Phương thức

      Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định gồm 6 thôn : Thôn Hưng Đạo; Thôn Đài Hoa; Thôn Cửa Đình; Thôn Chợ Chàng;  Thôn Phú Mỹ; Thôn Vân Hồng.

     Xét tuyển học sinh trái tuyến nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu và đủ cơ sở vật chất.

*Thời gian tuyển sinh trực tuyến :

      Từ 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021

      Phụ huynh học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công. Thời gian từ  12/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 ( Nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật )

*Thời gian tuyển sinh trực tiếp :

    Từ 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 ( Nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật )

    Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

    Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

    Nội dung :

- Tiếp nhận hồ sơ khi phụ huynh đến đăng ký.    

          - Kiểm tra đối chiếu hồ sơ HS, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận ( kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên).

         - Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của HS, CBTS lập danh sách và bàn giao cho TBTS.

       - Cuối ngày bàn giao hồ sơ và danh sách tiếp nhận cho TBTS .

       - Trưởng ban tuyển sinh sử dụng CSDL để nhập mới HS đăng ký và sửa chữa thông tin HS đã đăng ký ( nếu có).

     * Thời gian tuyển trái tuyến :

         Sau ngày 28/7/2021 nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ báo cáo PGD để tuyển bổ sung.

   Thời gian tuyển từ 30/7/2021 đến 01/8/ 2021

      5. Quy định về hồ sơ của học sinh

    + Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

    + Bản sao giấy khai sinh  (kèm theo bản chính để đối chiếu);

         + Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã, thị trấn

          III. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

          Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lp 1năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của cấp trên như chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng phương án phòng chống dịch. Nhà trường quán triệt đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về hình thức tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyến sinh đầu cấp; sử dụng các tiện ích trực tuyến trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký tuyển sinh nhm đảm bảo tính minh bạch, tránh sự đi lại nhiều của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn v sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

IVCÔNG TÁC BÁO CÁO

         - Gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh trường (bản mềm và bản dấu đỏ) về Phòng GDĐT  theo qui định.

          - Ngoài báo cáo định kỳ, nhà trường nghiêm túc thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở GDĐT, Phòng GDĐT Ba Vì.    

      V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

Trước 10/5/2021

Trường nộp Kế hoạch tuyển sinh về Phòng GDĐT (bản dấu đỏ), bản mềm Danh sách Hội đồng tuyển sinh nhà trường năm học 2021-2022 về Phòng qua cán bộ phu trách cấp hoc TH: Đ/c Trọng.

2

Trước 20/5/2021

Công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường  trên cổng thông tin điện tử của trường  tại địa chỉ thtaydangb.bavi.edu.vn/

4

Trước ngày 28/5/2021

Nhà trường hoàn thành cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh lớp 5, phối hợp với mầm non v/v cấp mã số tuyển sinh cho CMHS.

5

 

6

Từ

02/6/2021

đến

10/7/2021

Nhà trường  hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, công khai kế hoach tuvển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đãng tải trên cổng thông tin điện tử của trường. Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT theo cấp học.

7

Theo lịch PGD

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

8

Từ 12/7 đến hết 14/7/2021

CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1, nhà  trưòng phối hợp hỗ trợ thực hiện.

9

 

Từ 23/7 đến 28/7/2021

 

Hội đồng tuyến sinh làm việc và tuyển sinh trực tiếp.

10

Theo lịch PGD

Nhà trưòng báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT, đề xuất được tuyển sinh bổ sung (trái tuyến) nếu còn thiếu chi tiêu. Căn cứ tình hình cụ thể.

11

Từ 30/7 đến 1/8/2021

Tuyển sinh bổ sung (nếu có).

12

Trước 3/8

Hoàn  thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử CSDL

13

Trong quá trình TS

Thực hiện báo nhanh, chính thức kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng, Sở GDĐT. Nhà trường liên tục cập nhật thông tin và thực hiện các yêu cầu đột xuất từ Phòng, Sở GDĐT.

 

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu

        - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, nộp về Phòng GD&ĐT trước 28/4/2021.

        -Thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập.

        - Thông báo công khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tuyển sinh  và các nội dung công khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT  trên trên website của trường và trên loa phát thanh của thị trấn trước khi tuyển sinh 15 ngày.

      - Phối hp với cơ quan Y tế Thị trấn  và các đơn vị liên quan tố chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

   2. Hội đồng tuyển sinh

         - Cấp mã số của học sinh cho phụ huynh học sinh.

          - Tổ chức tập huấn tuyển sinh trực tuyến.

         - Thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch.

         - Ngoài báo cáo định kỳ, nghiêm túc thực hiện các báo cáo đột xuất.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Tây Đằng B, đề nghị Ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- PGD (để b/c);

- CBGVNV( Email,Wesite);

- PH( ZaloGVCN);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 

 

 

                                                      Bùi Thị Hoàn

 

DANH SÁCH

Hội đồng tuyển sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Tây Đằng B

Năm học 2021 – 2022

(Đính kèm QĐ số   /QĐ-PGD&ĐT, ngày       /     /2021 của Phòng GD&ĐT)

 

I. Chủ tịch Hội đồng:

Bà : Bùi THị Hoàn  - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Đằng B

II. Phó chủ tịch Hội đồng:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Đằng B

III. Thư ký:

Bà : Đỗ Thị Ngoan - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Đằng B

IV. Các Ủy viên:

1. Bà: Trần Thị Hằng

Giáo viên trường Tiểu học Tây Đằng B

2. Bà: Nguyễn Thị Trà Phương

Giáo viên trường tiểu học Tây Đằng B

3. Bà: Nguyễn Thị Hương Chầm

Giáo viên trường tiểu học Tây Đằng B

4. Bà:Cao Thị Xuân Hải

Giáo viên trường tiểu học Tây Đằng B

5. Bà: Đoàn Thị Yến

Giáo viên trường tiểu học Tây Đằng B

6. Bà: Nguyễn Thị Tuất

Giáo viên tin trường Tiểu học Tây Đằng B

7.Bà : Phùng Thị Kim Tiến

Giáo viên trường Tiểu học Tây Đằng B

8. Bà  Nguyễn Thị Vân Hương

Nhân viên trường Tiểu học Tây Đằng B

 

* Tổng số gồm: 11 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đính kèm QĐ số        /QĐ-PGD&ĐT, ngày       /     /2021 của Phòng GD&ĐT)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Phân công công việc

 

 

1

 

 

   Bùi Thị Hoàn

 

 

Hiệutrưởng

 

 

Trưởng ban

    - Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch.Báo cáo địa phương và Hội đồng giáo dục thị trấn về kế hoạch tuyển sinh; Thông báo cho học sinh và phụ huynh toàn thị trấn được biết về yêu cầu kế hoạch.

 

2

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

Phó ban

Nắm vững tiến độ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, chuẩn bị nội dung kiểm tra phân loại đối tượng dự tuyển, sắp xếp học sinh theo lớp. Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

 

3

 

Đỗ Thị Ngoan

 

Phó hiệu trưởng

 

Thư kí

Gh

GhGhi chép, tổng hợp kết quả tuyển sinh

 

 

4

 

Trần Thị Hằng

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

 

5

 

Nguyễn Thị Trà Phương

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

 

6

 

Nguyễn Thi Hương Chầm

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

 

 

7

 

Cao Thị Xuân Hải

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

 

8

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

9

 

Đoàn Thị Yến

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

10

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Giáo viên

 

Ủy viên

Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và đối chiếu bìa hộ khẩu và giấy khai sinh.

 

 

11

 

 

Nguyễn Thị Tuất

 

Giáo viên tin

 

Ủy viên

Tập huấn cho cho giáo viên sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến,Hỗ trợ  phụ huynh đăng kí trực tuyến.

 

 

 

 

 

 

Công tác chuẩn bị tuyển sinh của trường

- Đề xuất Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GDĐT xem xét,

 

 quyết định.

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên website của trường và trên loa phát thanh của xã (thị trấn) … trước khi tuyển sinh 15 ngày.

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan