• Lễ chào cờ
  • Tiếng trống khai giảng
  • Văn  nghệ chào mừng ngày hội đến trường
  • Tặng xe cho học sinh nghèo
  • 1aed423aa4b5e668580bdb7bc55a281133
  • fc731c72cc320feceefeadd94307b231
  • f9ebf0dbcc16e9b995f13e9221775e8c63
  • Chào đón các em học sinh lớp 1
  • Trao cờ lưu niện cho học sinh lớp 1
  • Tặng mũ cho các em học sinh lớp 1
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 UBND HUYỆN BA VÌTRƯỜNG TH TÂY ĐẰNG BCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH - THTĐBTây Đằng, ngày 29 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCHThưc hiện Chương trình sô 04 về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chẩt lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh” Trường Tiểu học Tây Đằng B năm 2021 Thực hiện Chương ...
> Xem chi tiết

Hoạt động nhà trường
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3