A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PGD: Kế hoạch hoạt động BCĐ xây dựng CQĐT-CCHC và Ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT

Ngày 14/10/2019, Trưởng phòng GD&ĐT- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT-CCHC và Ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT đã ký ban hành Kế họach hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, có 22 nhiệm vụ cụ thể được nêu trong kế hoạch giai đoạn từ nay đến hết năm 2020.

STT

Nhiệm vụ

Thời gian

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

1

Chỉ đạo các trường thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT. Ban Chỉ đạo gồm Hiệu trưởng đồng thời làm Trưởng ban, các thành viên gồm Phó Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách CNTT trường học.

Tháng 10/2019

Phòng GD

Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS, PTCS

2

Chỉ đạo 100% các trường học sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của Ngành tại https://giaoducdientu.hnegov.vn/ ; thực hiện thông báo điểm học tập và rèn luyện miễn phí qua tin nhắn OTT; khai thác hiệu quả dịch vụ thư điện tử (email) và website trường học.

Tháng 9, 10/2019 và các kỳ theo quy định

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTCS

3

Chỉ đạo các trường có phòng máy tính và giáo viên Tin học triển khai dạy học môn Tin học tự trọn cho HS từ lớp 3 trở lên.

Tháng 9, 10/2019

Phòng GD

Hiệu trưởng các trường TH, THCS

4

Duy trì tối thiểu số lượng máy tính, máy chiếu, tăng cường đầu tư phương tiện dạy học hiện đại khác; nâng cao chất đường truyền internet phục vụ tốt công tác quản lý, dạy học tại các nhà trường.

Năm học 2019-2020

Ban Chỉ đạo

HTr trường MN, TH, THCS, PTCS

5

Chỉ đạo các trường tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, phấn đấu 100% các trường có hệ thống camera giám sát đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Năm học 2019-2020

Ban Chỉ đạo

HTr trường MN, TH, THCS, PTCS

6

Chỉ đạo 100% các trường hoàn thành xây dựng website và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. Hàng ngày đăng tải tin bài về hoạt động giáo dục của trường; cập nhật lịch công tác, thời khóa biểu, khẩu phần ăn của học sinh, ...

Quý IV năm 2019

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường

7

Thực hiện liên thông; tăng số lượng, chất lượng bài đăng và các thông tin thuộc lĩnh vực GDĐT trên  CTTĐT phòng GD và website các nhà trường.

Quý IV năm 2019

Ban Chỉ đạo

Tổ CNTT Phòng và mạng lưới phụ trách CNTT trường.

8

Phòng GD&ĐT triển khai sử dụng chữ ký điện tử chuyên dùng Chính phủ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong giao dịch hành chính giữa Phòng và các trường.

Quý IV năm 2019

Phòng GD

Tổ CNTT, các trường MN, TH, THCS, PTCS

9

Phấn đấu 100% các trường MN, TH, THCS, PTCS ứng dụng văn bản xác thực điện tử, chữ ký điện tử trong giao dịch hành chính.

 

6 tháng đầu năm 2020

Phòng GD, Ban Chỉ đạo

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTCS

10

Chỉ đạo 50% các trường tiểu học, trung học cơ sở trang bị sách giáo khoa điện tử các môn học Lịch sử, Giáo dục công dân, Thủ công, Tin học cho thư viện nhà trường

Năm học 2019-2020

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường TH, THCS

11

Phấn đấu trên 80% trường tiểu học, 50% trường THCS có giáo viên Tin học đồng thời có phòng thực hành máy tính nối mạng phục vụ dạy Tin học;

Quý III năm 2020

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường TH, THCS

12

Bồi dưỡng nâng cao ý thức tham gia môi trường mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn cho CBQL, CB phụ trách CNTT các trường.

Tháng 10/2020

Phòng GD

TTBD Chính trị huyện, các nhà trường

13

Chủ động trong bồi dưỡng, BDTX cho CBQL, GV các nhà trường về kỹ năng sử dụng CNTT (theo TT03).

Năm học 2019-2020

Phòng GD

Hiệu trưởng các trường

14

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh THCS về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thành phố Hà Nội tại https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

Năm học 2019-2020

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường THCS

15

Sử dụng hiệu quả mạng xã hội học tập ViettelStudy tại https://viettelstudy.vn/; trường học kết nối  http://truonghocketnoi.edu.vn/ trong bồi dưỡng giáo viên; tăng số lượng, chất lượng học sinh tham gia học tập, ôn luyện kiến thức (kết quả ôn luyện Lịch sử 9 lọt top 10 thành phố).

Năm học 2019-2020

Phòng GD, thành viên BCĐ

Viettel Hà Nội, lãnh đạo các trường TH, THCS

16

Tiếp tục thực hiện phần mềm tuyển sinh trực tuyến trong công tác tuyển sinh MN, lớp 1, lớp 6 và phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT; triển khai cập nhật chính xác số liệu thống kê trên hệ thống CSDL ngành tại http://csdl.moet.gov.vn/

Các năm học

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các nhà trường

17

Thực hiện giải pháp thu phí không dùng tiền mặt theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2019-2020

Phòng GD

Thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường TH, THCS

18

Tham mưu cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư CSVC, hạ tầng CNTT phục vụ công tác dạy và học cũng như chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai chương trình GDPT mới.

Quý IV năm 2019

Phòng GD

Lãnh đạo các trường MN, TH, THCS, PTCS

 

 

19

 

 

Phối hợp với Phòng Văn hóa- Thông tin tham mưu BCĐ CNTT huyện tổ chức bồi dưỡng cho 100% cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn ký năng sử dụng CNTT cơ bản (theo số lượng đã đăng ký).

Quý IV năm 2019

Phòng GD

Phòng VH-TT, các trường MN, TH, THCS, PTCS

20

Chỉ đạo tập huấn chuyên đề Sử dụng phòng học ngoại ngữ, bảng tương tác thông minh cho 100% các trường có đủ thiết bị.

Tháng 12/2019

Phòng GD

BCĐ và các nhà trường

21

Chỉ đạo thực hiện thí điểm phần mềm  hỗ trợ công tác quản lý trường học: PM dinh dưỡng, PM đánh giá xếp loại CC, VC.

Quý I năm 2020

Phòng GD

BCĐ và các nhà trường

22

Tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung toàn ngành.

Quý II năm 2020

Phòng GD

BCĐ, mạng lưới cốt cán CNTT

 

Chi tiết xem file đính kèm.


Tác giả: Anh Tuấn
Nguồn:Phòng GD&ĐT Ba Vì Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan