Lịch công tác tuần 17

Thứ 3 ngày 31.12.2019 Thi học kì I.

Thứ 4 ngày 1.1.2020 Nghỉ tết dương lịch.

Các ngày còn lại trong tuần học bình thường theo thời khóa biểu