• 01__5_39
 • 01__4_93
 • 01__3_86
 • 01__11_20
 • 01__7_23
 • 01__15_29
 • 01__8_98
 • 01__17_55
 • 01__20_21
 • 01__18_74
 • 01__27_67
 • 01__25_27
 • 01__35_28
 • 0157
 • 01__33_33
 • 01__36_30
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 19/02/2019, Phòng GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 142/KH-GDĐT về kiểm tra cải ...
KẾ HOẠCHKiểm tra cải cách hành chính năm 2019-----         Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị;          Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND huyện Ba Vì về ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4